Заняття з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання

На заняттях з розвиту слухо-зоро-тактильного сприймання та формування вимови завжди використовується звукопідсилююча апаратура, що дає змогу учням повною мірою використовувати збережені аналізатори.
Цікавим для дітей є використання музичних інструментів для роботи над складо-ритмічним аспектом мовлення (на фото учениця використовує «клавеси» для позначення складової структури слова)

Досить ефективною є робота з міжпівкульними дошками на початку заняття в поєднанні з голосовими вправами. Використовуючи дошку ми активізуємо міжпівкульну взаємодію та урізноманітнюємо роботу на занятті сучасними засобами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливою умовою для формування правильної вимови у дітей з порушеннями слуху є розвиток мовного дихання. З цією метою на корекційних заняттях систематично використовуються різноманітні дихальні тренажери.