Інформація відповідно до ст.30 ЗУ «Про освіту»

Документи:

Статут закладу (2019).

Статут закладу (2017-2018).

Свідоцтво про атестацію навчального закладу.

Правила прийому до НРЦ.

Річний звіт директора про діяльність НРЦ за 2018р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 н.р.

Інформація:

Структура НРЦ.

Кадровий склад НРЦ-штатний розпис на 01.09.2018р.

Територія обслуговування, закріплена за НРЦ

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти.

Результат моніторингу якості освіти НРЦ.

Навчальні програми, що реалізуються в навчальному закладі.

Мережа класів

Фактична кількість осіб, які навчаються в НРЦ-176; проектна потужність-200 осіб.

Мова освітнього процесу-українська.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами —

в НРЦ створені всі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Фінансова звітність:

Кошторис на 2018р.

Звіт за І квартал 2018р.

Звіт за ІІ квартал 2018р.

Звіт за ІІІ квартал 2018р.

Благодійна допомога за 2018р.

Річний звіт за 2018р.

Кошторис на 2019р.

Звіт за I квартал 2019 р.

Звіт за ІI квартал 2019р.

Звіт за ІІІ квартал 2019р.

 

Благодійна допомога за 2017р.

Кошторис 2017р.

Звіт за ІІІ квартал 2017р.

Річний звіт за 2017р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2016-2017 н.р

Протокол засідання педагогічної ради

Протокол про вибір підручників

Протокол про вибір підручників 1 клас

Протокол про вибір підручників 2 клас

Протокол про вибір підручників 6, 11 класів