Інформація відповідно до ст.30 ЗУ «Про освіту»

Документи:

Статут закладу (2019).

Статут закладу (2017-2018).

Свідоцтво про атестацію навчального закладу.

Правила прийому до НРЦ.

Річний звіт директора про діяльність НРЦ за 2018р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 н.р.

Інформація:

Структура НРЦ.

Кадровий склад НРЦ-штатний розпис на 01.09.2018р.

Територія обслуговування, закріплена за НРЦ

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти.

Результат моніторингу якості освіти НРЦ.

Навчальні програми, що реалізуються в навчальному закладі.

Мережа класів

Фактична кількість осіб, які навчаються в НРЦ-176; проектна потужність-200 осіб.

Мова освітнього процесу-українська.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами —

в НРЦ створені всі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Фінансова звітність:

Благодійна допомога за 2017р.

Кошторис 2017р.

Звіт за ІІІ квартал 2017р.

Річний звіт за 2017р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2016-2017 н.р

Кошторис на 2018р.

Звіт за І квартал 2018р.

Звіт за ІІ квартал 2018р.

Звіт за ІІІ квартал 2018р.

Благодійна допомога за 2018р.

Річний звіт за 2018р.

Кошторис на 2019р.

Звіт за I квартал 2019 р.

Звіт за ІI квартал 2019р.

Звіт за ІІІ квартал 2019р.

Штатний розпис 2019р.

Протокол засідання педагогічної ради

Протокол про вибір підручників

Протокол про вибір підручників 1 клас

Протокол про вибір підручників 2 клас

Протокол про вибір підручників 6, 11 класів