Інформація відповідно до ст.30 ЗУ «Про освіту»

Документи:

Статут закладу (2019).

Статут закладу (2017-2018).

Свідоцтво про атестацію навчального закладу.

Правила прийому до НРЦ.

Річний звіт директора про діяльність НРЦ за 2018р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 н.р.

Інформація:

Структура НРЦ.

Кадровий склад НРЦ-штатний розпис на 01.09.2018р.

Територія обслуговування, закріплена за НРЦ

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти.

Результат моніторингу якості освіти НРЦ.

Навчальні програми, що реалізуються в навчальному закладі.

Мережа класів

Фактична кількість осіб, які навчаються в НРЦ-162; проектна потужність-200 осіб.

Мова освітнього процесу-українська.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами —

в НРЦ створені всі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Фінансова звітність:

Благодійна допомога за 2017р.

Кошторис 2017р.

Звіт за ІІІ квартал 2017р.

Річний звіт за 2017р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2016-2017 н.р

Кошторис на 2018р.

Звіт за І квартал 2018р.

Звіт за ІІ квартал 2018р.

Звіт за ІІІ квартал 2018р.

Благодійна допомога за 2018р.

Річний звіт за 2018р.

Кошторис на 2019р.

Звіт за I квартал 2019 р.

Звіт за ІI квартал 2019р.

Звіт за ІІІ квартал 2019р.

Штатний розпис 2019р.

Кошторис на 2020р.

Штатний розпис 2020р.

Мережа класів 2019-2020

Баланс на 01.01.2020

Звіт про власний капітал 2019р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень сцеціального фонду ф.№4-3 2019р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду ф.№2м 2019р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  ф.№4-1м

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень №4-2м

Звіт про рух грошових коштів за 2019р.

Звіт про фінансові результати за 2019р.

Примітки до річної фінансової звітності 2019р.

Протокол засідання педагогічної ради

Протокол про вибір підручників

Протокол про вибір підручників 1 клас

Протокол про вибір підручників 2 клас

Протокол про вибір підручників 6, 11 класів

Доповідна записка про вибір та замовлення підручників для учнів 3 класу на 2020-2021 н.р.

Протокол засідання педагогічної ради КЗ «Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної ради» від 06.03.2020р.

Рішення педагогічної ради КЗ «Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія » Черкаської обласної ради» від 06.03.2020р.

Рішення педагогічної ради КЗ »  Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної ради» від 01.04.2020р.

Наказ про роботу КЗ «Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної ради » у період карантину від 18.03.2020р.