Статут дитячої організації «Сонцеграй»

СТАТУТ

Дитячої організації «Сонцеграй»

I. Загальні положення

 

1- Дитяча організація «Сонцеграй» Комунального закладу “Корсунь – Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа – інтернат I – III ступенів Черкаської обласної ради”  регламентує свою діяльність на підставі нормативно – правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

2- Дитяча організація «Сонцеграй» пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями та принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами, вихователями.

 

Завдання дитячої організації «Сонцеграй»

1- Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізуватися  на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

2- Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

3- Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя.

4- Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5- Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

 

III. Мета дитячої організації «Сонцеграй».

 

 • Згуртувати дітей, підлітків та дорослих на корисні та добрі справи.
 • Захист їхніх прав та інтересів, виховання віри в себе, до своєї родини, до краю, в якому ти народився.
 • Пізнання та примноження краси природи.
 • Прищеплення любові до праці, поваги до старших, піклування про молодших, близьких та друзів.
 • Розвиток творчих здібностей, організація дозвілля.

 

IV. Органи управління дитячої організації «Сонцеграй».

 

1- Вищим органом дитячої організації «Сонцеграй» є учнівські збори.

2- Виконавчий орган – учнівська рада до складу якої входять учні обрані кожним класним колективом на засадах вільного і рівноправного голосування. Засідання Ради скликають щомісяця.

 

3- Учнівську Раду утворюють центри:

–         Спортивний центр;

–         Центр шефської допомоги;

–         Господарський центр;

–         Прес – центр;

–         Центр дозвілля;

–         Навчальний центр;

–         Центр дисципліни.

4- Головою дитячої організації «Сонцеграй» може бути учень 7 – 9 кл., якого обирають відкритим голосуванням збори дитячої організації «Сонцеграй».

 

 

Робота центрів:

 • · координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
 • · контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
 • · організовує пошукову роботу;
 • · контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
 • · ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи;
 • · вносить пропозиції до адміністрації школи з питань навчання та виховання;
 • · бере участь в організації невідкладної допомоги слабо встигаючим учням;
 • · організовує й контролює чергування в школі;
 • · веде контроль за дотримання санітарно – гігієнічних вимог у школі;
 • · здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
 • · співпрацює з наставниками.

 

Робота дітей дитячої організації «Сонцеграй» передбачає:

 

 • формування правової культури спілкування;
 • формування практичних навичок співпраці з однолітками, молодшими та старшими за віком людьми; дотримання правил поваги й субординації.

 

Серед основних напрямків діяльності дитячої організації Сонцеграй» найважливішими є:

 

 • розкриття , самовдосконалення та самореалізація особистості; її моральний та духовний ріст;
 • захист прав та інтересів членів свого колективу;
 • організація життя та діяльності свого колективу.