Засідання методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу

Освітні компетентності стають системними характеристиками особистісно зорієнтованого, евристичного підходу до освіти, оскільки відносяться винятково до особистості учня, виявляються у процесі його творчої діяльності та виражаються у створюваній ним продукції.
Сьогодні зосереджується увага на діяльнісний підхід, тобто спрямованість освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.
6 квітня 2018 року відбулось засідання методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу.
На засіданні розглядались такі питання:
1. Використання технології особистісно-діяльнісного підходу навчання в розвитку освітніх компетентностей учнів на уроках природничо-математичних дисциплін.


2. Формування предметних компетентностей учнів через диференційований підхід до навчання на уроках хімії, біології та географії.


3. Методичні перегуки «Обговорення матеріалів періодичної преси» .

Л.В. Сердюк, голова метод’обєднання вчителів предметів природничо-математичного циклу