Гурток “Змайструй сам”

Субота, неділя – 17.00 – 18.00

Заняття гуртка “Змайструй сам” мають на меті поглиблювати знання, вміння і навички учнів, здобуті на уроках трудового навчання, формувати свідоме, творче ставлення до праці, потребу в прекрасному, розвивати нестандартне мислення, підвищувати загальну технічну і технологічну культуру.

Постійна участь учнів у колективних трудових справах створює основу для виховання таких важливих для сучасної людини якостей, як комунікативність, взаємодопомога, підприємливість, сприймання здорового духу суперництва.

Основне завдання гуртка полягає в розширення і поглибленому вивченні окремих тем технічної праці, розширенні художньої цінності деревообробки, як одного з найпоширеніших та найдавніших видів народного ремесла. Модульна система програми гуртка створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів відповідно до їхніх нахилів, інтересів, бажань, навчально-матеріальної бази, регіональних традицій, місцевих народних ремесел. У процесі теоретичного навчання учні отримують знання про матеріали, які використовуються для виготовлення декоративних виробів, їх обробки і оздоблення, знання технології обробки деревини, призначення і прийоми виконання робочих операцій, раціональну організацію праці.

Керівник гуртка – Сорокопуд Тарас Миколайович, вихователь